ขอราคาและสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน aic.engineer ง่ายๆ โดยสมัครสมาชิกและเพิ่มข้อมูลการจัดส่งในเมนู ที่อยู่สำหรับการจัดส่งและใบกำกับภาษีได้ในเมนูสมาชิก ที่อยู่สำหรับใบกำกับภาษี และคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน aic.engineer ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

4step shop with AIC

ใบเสร็จและใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีจะถูกส่งไปให้กับสินค้า หรือส่งแยกที่อยู่ได้ โดยสามารถระบุในช่วงซื้อสินค้า คุณลูกค้าโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนสั่งซื้อ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การออกใบกำกับภาษีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ท่านได้รับ กรณีที่ต้องการขอย้อนหลัง หรือ แก้ ไขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากเกิน 15 วัน ทางบริษัทจะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่สามารถแก้ไขได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

โทร : 092-434-3096 หรือโทร 02-049-0144
LINE : @aic.engineer
Email : contact@ai-corporation.net